Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.117. Bindinger

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Et vanlig menneske, en person som ikke har fått opplæring, som ikke har møtt en edel person, og som heller ikke kjenner eller har fått opplæring i de edles lære, som ikke har møtt en opphøyd person, og som heller ikke kjenner eller har fått opplæring i de opphøydes lære. Han betrakter primærsanseinntrykkene som sitt selv, eller han mener at selvet mottar primærsanseinntrykk, at primærsanseinntrykkene er i selvet eller at selvet er i primærsanseinntrykkene. Det vil si at et vanlig menneske, en person som ikke har fått opplæring, er bundet til primærsanseinntrykkene. Han er bundet med indre og ytre bindinger og ser verken denne bredden eller den andre bredden. Han er bundet mens han blir eldre, han er bundet mens han dør, og han er bundet mens han forlater denne verden og går til den neste.

Han betrakter følelsene … identifikasjonene … reaksjonene … den skjelnende bevisstheten som sitt selv, eller han mener at selvet mottar den skjelnende bevisstheten, at den skjelnende bevisstheten er i selvet eller at selvet er i den skjelnende bevisstheten. Det vil si at et vanlig menneske, en person som ikke har fått opplæring, er bundet til den skjelnende bevisstheten. Han er bundet med indre og ytre bindinger og ser verken denne bredden eller den andre bredden. Han er bundet mens han blir eldre, han er bundet mens han dør, og han er bundet mens han forlater denne verden og går til den neste.

Men en som har fått opplæring, en som er elev av de edle, som har møtt edle personer, som har god kjennskap til de opphøyde personers lære, som er vel bevandret i de opphøyde personers lære, betrakter ikke primærsanseinntrykkene som sitt selv, og han mener ikke at selvet mottar primærsanseinntrykk, at primærsanseinntrykkene er i selvet eller at selvet er i primærsanseinntrykkene. Det vil si at en person som har fått opplæring, en som er elev av de edle, ikke er bundet til primærsanseinntrykkene. Han er ikke bundet med indre og ytre bindinger og ser både denne bredden og den andre bredden. Jeg sier han er fri fra lidelse.

Han betrakter ikke følelsene … identifikasjonene … reaksjonene … den skjelnende bevisstheten som sitt selv, og han mener ikke at selvet mottar den skjelnende bevisstheten, at den skjelnende bevisstheten er i selvet eller at selvet er i den skjelnende bevisstheten. Det vil si at en person som har fått opplæring, en som er elev av de edle, ikke er bundet til den skjelnende bevisstheten. Han er ikke bundet med indre og ytre bindinger og ser både denne bredden og den andre bredden. Jeg sier han er fri fra lidelse.»