Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.118. Spørsmål

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Hva mener dere om dette, munker? Mener dere om primærsanseinntrykk at ‘dette er mitt, dette er meg, dette er mitt jeg’?»

«Nei, det gjør vi ikke, Mester.»

«Det er bra, munker! Det er bra! Når dere ser virkeligheten som den er, ser dere om primærsanseinntrykk at ‘dette er ikke mitt, dette er ikke meg, dette er ikke mitt jeg’. Mener dere om følelser … identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten at ‘dette er mitt, dette er meg, dette er mitt jeg’?»

«Nei, det gjør vi ikke, Mester.»

«Det er bra, munker! Det er bra! Når dere ser virkeligheten som den er, ser dere om den skjelnende bevisstheten at ‘dette er ikke mitt, dette er ikke meg, dette er ikke mitt jeg’. Og den som ser disse tingene som de er, slipper taket i alle primærsanseinntrykk, følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthet. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.»