Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.123. Den lærde

En gang var Sariputta og Kotthita den store i hjorteparken Isipatana i Baranasi. En kveld reiste Kotthita seg fra sin ensomme meditasjon, gikk bort til Sariputta, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

«Hvilke fenomener bør en lærd munk betrakte grundig og systematisk, Sariputta?»

«En lærd munk bør betrakte de fem involveringsgruppene som uvarige, som lidelse, sykdom, byller, piler, smerter, pest, som noe som ikke vedkommer dem, som forfall, som tomhet og som noe de ikke har kontroll over. Og hvilke fem? Det er primærsanseinntrykksinvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, identifikasjonsinvolveringsgruppen, reaksjonsinvolveringsgruppen og bevissthetsinvolveringsgruppen. Disse fem involveringsgruppene bør en munk med god oppførsel betrakte som uvarige, som lidelse, sykdom, byller, piler, smerter, pest, som noe som ikke vedkommer dem, som forfall, som tomhet og som noe de ikke har kontroll over, Kotthita. Da er det mulig at han vil oppnå frukten av å gå ut i strømmen.»

«Hvilke fenomener bør en munk som har gått ut i strømmen, betrakte grundig og systematisk, Sariputta?»

«En munk som har gått ut i strømmen, bør betrakte de fem involveringsgruppene på nøyaktig samme måte, Kotthita. Da er det mulig at han vil oppnå frukten av å bli en som vender tilbake bare én gang.»

«Hvilke fenomener bør en munk som vender tilbake bare én gang, betrakte grundig og systematisk, Sariputta?»

«En munk som vender tilbake bare én gang, bør betrakte de fem involveringsgruppene på nøyaktig samme måte, Kotthita. Da er det mulig at han vil oppnå frukten av å bli en som ikke vender tilbake.»

«Hvilke fenomener bør en munk som ikke vender tilbake, betrakte grundig og systematisk, Sariputta?»

«En munk som ikke vender tilbake, bør betrakte de fem involveringsgruppene på nøyaktig samme måte, Kotthita. Da er det mulig at han vil oppnå frukten av å bli en arahant.»

«Hvilke fenomener bør en arahant betrakte grundig og systematisk, Sariputta?»

«En arahant bør betrakte de fem involveringsgruppene på nøyaktig samme måte, Kotthita. En arahant har egentlig ikke mer som skal gjøres eller samles opp. Men om denne praksisen blir opprettholdt, vil det føre til et godt liv her og nå og til oppmerksomhet og klar forståelse.»