Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.150. I ditt indre

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Hva må være til stede, hva er betingelsen for at man skal føle glede eller sorg i sitt indre, munker?»

«For oss har tingene sitt grunnlag i deg, Mester. Du er vår veileder og vår tilflukt. Det ville være fint om du kunne forklare dette for oss, så skal vi huske hva du sier!»

«Så hør godt etter, munker, og legg merke til det jeg sier!»

«Ja vel, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«Primærsanseinntrykk må være til stede. Primærsanseinntrykk er en betingelse for at man skal føle glede eller sorg i sitt indre. Følelser må være til stede … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet må være til stede. Skjelnende bevissthet er en betingelse for at man skal føle glede eller sorg i sitt indre.

Hva mener dere om dette, munker: Er primærsanseinntrykkene varige eller uvarige?»

«Uvarige, Mester.»

«Det som er uvarig, gir det sorg eller glede?»

«Sorg, Mester.»

«Men kan glede og sorg oppstå i ditt indre uavhengig av dette som gir sorg og som er uvarig og forgjengelig av natur?»

«Nei.»

«Er følelser, identifikasjoner, reaksjoner og skjelnende bevissthet varige eller uvarige?»

«Uvarige.»

«Det som er uvarig, gir det sorg eller glede?»

«Sorg.»

«Men kan glede og sorg oppstå i ditt indre uavhengig av dette som gir sorg og som er uvarig og forgjengelig av natur?»

«Nei, Mester.»

«Den som ser disse tingene som de er, slipper taket i alle primærsanseinntrykk, følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthet. Når han slipper taket i dem, blir lengselen borte, og når lengselen blir borte, blir han fri. Han vet at han er fri og han vet at nå oppstår det ikke noe nytt, treningen er fullført, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.»