Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.18. Med forgjengelighet som årsak

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Primærsanseinntrykk er forgjengelige, munker. Årsaken og betingelsen for at formen oppstår, er også forgjengelig. Og hvordan skulle vel også primærsanseinntrykk som er blitt til av forgjengelighet, kunne være uforgjengelige? Følelser er forgjengelige. Årsaken og betingelsen for at følelsen oppstår, er også forgjengelig. Og hvordan skulle vel også følelser som er blitt til av forgjengelighet, kunne være uforgjengelige? Identifikasjoner er forgjengelige … reaksjoner er forgjengelige … sinnstilstander er forgjengelige. Årsaken og betingelsen for at sinnstilstanden oppstår, er også forgjengelig. Og hvordan skulle vel også sinnstilstander som er blitt til av forgjengelighet, kunne være uforgjengelige? Når du innser dette, blir du fri og du vet du er fri. Og du vet at det ikke oppstår noe nytt, at treningsveien er vandret til ende,—gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.