Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.19. Med lidelse som årsak

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Primærsanseinntrykk innebærer lidelse, munker. Årsaken og betingelsen for at formen oppstår, innebærer også lidelse. Og hvordan skulle vel også primærsanseinntrykk som innebærer lidelse, kunne føre til lykke? Følelser innebærer lidelse … identifikasjoner innebærer lidelse … reaksjoner innebærer lidelse … sinnstilstander innebærer lidelse. Årsaken og betingelsen for at sinnstilstanden oppstår, innebærer også lidelse. Og hvordan skulle vel også sinnstilstander som innebærer lidelse, kunne føre til lykke? Når du innser dette, blir du fri og du vet du er fri. Og du vet at det ikke oppstår noe nytt, at treningsveien er vandret til ende,—gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.