Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.20. Med en årsak vi ikke har kontroll over

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Primærsanseinntrykk er noe vi ikke har kontroll over, munker. Vi har heller ikke noen kontroll over årsaken og betingelsen for at primærsanseinntrykk oppstår. Og hvordan skulle vi vel kunne ha kontroll over primærsanseinntrykk som oppstår utenfor vår kontroll? Følelser er noe vi ikke har kontroll over … identifikasjoner er noe vi ikke har kontroll over … reaksjoner er noe vi ikke har kontroll over … sinnstilstander er noe vi ikke har kontroll over. Vi har heller ikke noen kontroll over årsaken og betingelsen for at sinnstilstandene oppstår. Og hvordan skulle vi vel kunne ha kontroll over sinnstilstander som oppstår utenfor vår kontroll? Når du innser dette, blir du fri og du vet du er fri. Og du vet at det ikke oppstår noe nytt, at treningsveien er vandret til ende,—gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.