Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.22. Børa

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Jeg skal forklare børa for dere, munker, og jeg skal forklare hvem som bærer børa, hvordan børa blir tatt opp og hvordan børa blir lagt bort.

Så hva er da børa, munker? Det er de fem involveringsgruppene. Hvilke fem? Det er forminvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, identifikasjonsinvolveringsgruppen, reaksjonsinvolveringsgruppen og bevissthetsinvolveringsgruppen. Dette blir kalt børa, munker.

Hvem er det som bærer børa, munker? Det er den enkelte personen, den som bærer et navn og som kommer fra en slekt. Dette er den som bærer børa, munker.

Hvordan blir børa tatt opp, munker? Det er dette begjæret, som får tingene til å oppstå på ny og på ny, som henger sammen med nytelseslyst, og som søker nytelser her og der; nemlig sansenytelsebegjær, eksistensbegjær og ødeleggelsestrang. Slik blir børa tatt opp, munker.

Hvordan blir børa lagt bort, munker? Det er den fullstendige lidenskapsløshet overfor dette begjæret og opphevelsen av det, det å gi det opp, vise det bort, slippe taket i det og bli fri. Slik blir børa lagt bort, munker.»

Slik talte Mesteren. Deretter la han til disse versene:

«Børa er de fem involveringsgruppene,
personen er den som bærer børa.
Når børa blir tatt opp, gjør det vondt.
Men det er godt å legge den fra seg.

Når du har lagt fra deg den tunge børa
og ikke tatt opp noen ny bør,
men skåret over begjæret ved roten,
blir du tilfreds og finner fred i ditt indre.»