Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.23. Dyp forståelse

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Jeg skal forklare de tingene der bør ha dyp forståelse av, munker, og jeg skal forklare den dype forståelsen. Hvilke ting er det dere bør ha dyp forståelse av? Primærsanseinntrykk er et fenomen dere bør ha dyp forståelse av, munker. Følelser er et fenomen dere bør ha dyp forståelse av. Identifikasjoner er et fenomen dere bør ha dyp forståelse av. Reaksjoner er et fenomen dere bør ha dyp forståelse av. Skjelnende bevissthet er et fenomen dere bør ha dyp forståelse av. Og hvordan er så den dype forståelsen? Den går ut på å utslette lidenskap, aggresjon og vrangforestillinger. Dette kalles dyp forståelse, munker.