Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.26. Nytelser

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Før jeg hadde oppnådd full oppvåkning, før jeg hadde våknet, da jeg fremdeles var en som søkte oppvåkning, tenkte jeg som så: ‘Hva er nytelsen ved primærsanseinntrykkene? Hva er ulempen med dem? Og hvordan blir jeg fri fra dem?’ Og de samme spørsmålene stilte jeg meg angående følelser, identifikasjoner, reaksjoner og skjelnende bevissthet.

Da tenkte jeg videre, munker: ‘Nytelsen ved primærsanseinntrykkene er den glede og lykke som oppstår betinget av dem. Ulempen ved dem er at de er kortvarige, vonde og forgjengelige. For å bli fri fra dem, må man drive ut lidenskapelig lyst på dem og slippe taket i dem.’ Og det samme tenkte jeg angående følelser, identifikasjoner, reaksjoner og skjelnende bevissthet.

Så lenge jeg ikke fullt ut forsto nytelsene som nytelser, ulempene som ulemper og frigjøringen som frigjøring fra de fem involveringsgruppene, forsto jeg ikke hva det ville si å oppnå fullkommen oppvåkning her i denne verden med alle dens engler, demoner, guder, brahmaner, filosofer, fyrster og andre mennesker, og jeg var ikke en som hadde oppnådd fullkommen oppvåkning. Men da jeg fullt ut forsto nytelsene som nytelser, ulempene som ulemper og frigjøringen som frigjøring fra de fem involveringsgruppene, forsto jeg også hva det ville si å oppnå fullkommen oppvåkning her i denne verden med alle dens engler, demoner, guder, brahmaner, filosofer, fyrster og andre mennesker, og jeg var blitt en som hadde oppnådd fullkommen oppvåkning. Jeg så og visste at min frigjøring var urokkelig, at dette var min siste tilblivelse og at det ikke ville bli noe mer etter dette.»