Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.27. En annen tekst om nytelser

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Jeg søkte nytelsene ved primærsanseinntrykkene, munker. Jeg fant de nytelsene primærsanseinntrykkene kan gi. Jeg ble godt kjent med de nytelsene primærsanseinntrykkene kan gi. Jeg søkte ulempene ved primærsanseinntrykkene. Jeg fant de ulempene primærsanseinntrykkene kan gi. Jeg ble godt kjent med de ulempene primærsanseinntrykkene kan gi. Jeg søkte frigjøring fra primærsanseinntrykkene. Jeg fant frigjøring fra primærsanseinntrykkene. Jeg ble godt kjent med frigjøring fra primærsanseinntrykkene. Jeg søkte nytelsene ved følelsene, munker… identifikasjonene … reaksjonene … den skjelnende bevisstheten, munker. Jeg fant de nytelsene den skjelnende bevisstheten kan gi. Jeg ble godt kjent med de nytelsene den skjelnende bevisstheten kan gi. Jeg søkte ulempene ved den skjelnende bevisstheten. Jeg fant de ulempene den skjelnende bevisstheten kan gi. Jeg ble godt kjent med de ulempene den skjelnende bevisstheten kan gi. Jeg søkte frigjøring fra den skjelnende bevisstheten. Jeg fant frigjøring fra den skjelnende bevisstheten. Jeg ble godt kjent med frigjøring fra den skjelnende bevisstheten.

Så lenge jeg ikke fullt ut forsto nytelsene som nytelser, ulempene som ulemper og frigjøringen som frigjøring fra de fem involveringsgruppene, forsto jeg ikke hva det ville si å oppnå fullkommen oppvåkning her i denne verden med alle dens engler, demoner, guder, brahmaner, filosofer, fyrster og andre mennesker, og jeg var ikke en som hadde oppnådd fullkommen oppvåkning. Men da jeg fullt ut forsto nytelsene som nytelser, ulempene som ulemper og frigjøringen som frigjøring fra de fem involveringsgruppene, forsto jeg også hva det ville si å oppnå fullkommen oppvåkning her i denne verden med alle dens engler, demoner, guder, brahmaner, filosofer, fyrster og andre mennesker, og jeg var blitt en som hadde oppnådd fullkommen oppvåkning. Jeg så og visste at min frigjøring var urokkelig, at dette var min siste tilblivelse og at det ikke ville bli noe mer etter dette.»