Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.29. Om å nyte

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Den som nyter primærsanseinntrykkene, nyter også lidelse, munker. Den som nyter lidelse, er ikke fri fra lidelsen, sier jeg. Den som nyter følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet, nyter også lidelse. Den som nyter lidelse, er ikke fri fra lidelsen, sier jeg.

Men den som ikke nyter primærsanseinntrykkene, nyter heller ikke lidelse, munker. Den som ikke nyter lidelse, er fri fra lidelsen, sier jeg. Den som ikke nyter følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet, nyter heller ikke lidelse. Den som ikke nyter lidelse, er fri fra lidelsen, sier jeg.»