Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.3. Haliddikani

Slik har jeg hørt det:

En gang da Kaccana den store var i Avanti, holdt han til ved en bratt klippe i nærheten av Kuraghara. Da kom husherren Haliddikani bort til Kaccana, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

«I versene om Magandiya i Åtter-kapitlet (i Suttanipata) sier Mesteren:

‘Vismannen har forlatt sitt hjem og vandrer
uten å knytte seg til noen landsby.
Han er fri fra sanselige tilbøyeligheter og har ingen preferanser.
Hvordan kan han da debattere med noen?’

Kan du være så vennlig å gi en mer detaljert forklaring av denne korte uttalelsen til Mesteren?»

«De materielle formene er bevissthetens hjem, husherre. Når bevisstheten er bundet av lidenskap til de materielle formene, sier man at den er hjemmekjær. Følelsene er også bevissthetens hjem. Når bevisstheten er bundet av lidenskap til følelsene, sier man at den er hjemmekjær. Identifikasjonene er også bevissthetens hjem. Når bevisstheten er bundet av lidenskap til identifikasjonene, sier man at den er hjemmekjær. Reaksjonene er også bevissthetens hjem. Når bevisstheten er bundet av lidenskap til reaksjonene, sier man at den er hjemmekjær. På denne måten er bevisstheten hjemmekjær, husherre.

Hvordan forlater man sitt hjem, husherre? Den som er kommet fram til sannheten, legger bak seg all lyst, all lidenskap, all nytelse, alt begjær, alle involveringer, all attrå og forkjærlighet for materielle former. Han skjærer dem over ved roten som et banantre, slik at de ikke kan vokse opp igjen senere. Det samme gjør han med all lyst etter følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthetstilstander. Derfor sier man at den som er kommet fram til sannheten, har forlatt sitt hjem, husherre.

Hva vil det si å knytte seg til noe? Det er når man binder seg og knytter seg til det man kan se, det man kan høre, lukte, smake, berøre eller tenke. Det er det som menes med å knytte seg til noe, husherre.

Hva vil det si å ikke knytte seg til noe? Den som er kommet fram til sannheten, lar være å binde seg og knytte seg til det man kan se, det man kan høre, lukte, smake, berøre eller tenke. Han skjærer over sine tilknytninger ved roten som et banantre, slik at de ikke kan vokse opp igjen senere. Det er det som menes med ikke å knytte seg til noe, husherre.

Hva vil det si være knyttet til en landsby? Det er når man pleier omgang med de fastboende, deler deres gleder og sorger og tar del i alle deres små og store gjøremål. Da er man knyttet til en landsby, husherre.

Hva vil det si å ikke være knyttet til noen landsby? Det er når man ikke pleier omgang med de fastboende, ikke deler deres gleder og sorger og heller ikke tar del i alle deres små og store gjøremål. Da er man ikke knyttet til noen landsby, husherre.

Hva vil det si at man ikke er fri fra sanselige tilbøyeligheter? Det er når man ikke er fri fra lidenskap, lyster, attrå, tørst, begjær og brennende trang til sanselige nytelser, husherre.

Hva vil det si å være fri fra sanselige tilbøyeligheter? Det er når man er fri fra lidenskap, lyster, attrå, tørst, begjær og brennende trang til sanselige nytelser, husherre.

Hva vil det si å ha preferanser? Det er når noen tenker: ‘Slik og slik vil jeg se ut i framtiden, slike følelser vil jeg oppleve i framtiden, slike identifikasjoner vil jeg oppleve i framtiden, slike reaksjoner vil jeg oppleve i framtiden og slike bevissthetstilstander vil jeg oppleve i framtiden.’ Da har man preferanser, husherre.

Hva vil det si å ikke ha preferanser? Det er når noen ikke tenker: ‘Slik og slik vil jeg se ut i framtiden, slike følelser vil jeg oppleve i framtiden, slike identifikasjoner vil jeg oppleve i framtiden, slike reaksjoner vil jeg oppleve i framtiden og slike bevissthetstilstander vil jeg oppleve i framtiden.’ Da har man ingen preferanser, husherre.

Hva vil det si å debattere med folk? Det er når noen sier: ‘Du forstår ikke denne lære og disiplin, men det gjør jeg! Hvordan skulle vel du kunne forstå den? Du tar feil! Jeg har rett! Du er usaklig! Jeg holder meg til saken! Det du burde ha nevnt først, nevner du på slutten, og det du burde ha nevnt sist, nevner du først! Metoden din er helt bakvendt! Argumentet ditt er gjendrevet, innrøm at du er slått! Nå kan du jo bare prøve å vri deg unna det du har sagt!’ Dette er å debattere, husherre.

Hva vil det si å ikke debattere med noen? Det er når noen avstår fra å si: ‘Du forstår ikke denne lære og disiplin, men det gjør jeg! Hvordan skulle vel du kunne forstå den? Du tar feil! Jeg har rett! Du er usaklig! Jeg holder meg til saken! Det du burde ha nevnt først, nevner du på slutten, og det du burde ha nevnt sist, nevner du først! Metoden din er helt bakvendt! Argumentet ditt er gjendrevet, innrøm at du er slått! Nå kan du jo bare prøve å vri deg unna det du har sagt!’ På den måten debatterer man ikke med noen, husherre.

Dette er det verset Mesteren sa til Magandiya i Åtter-kapitlet:

‘Vismannen har forlatt sitt hjem og vandrer
uten å knytte seg til noen landsby.
Han er fri fra sanselige tilbøyeligheter og har ingen preferanser.
Hvordan kan han da debattere med noen?’

Og dette var altså en mer detaljert forklaring av denne korte uttalelsen til Mesteren.»