Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.30. Tilblivelse

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Når et primærsanseinntrykk blir til, etablerer seg, oppstår og kommer til syne, munker, er det lidelse som blir, sykdom som etablerer seg og forfall og undergang som kommer til syne. Når en følelse … en identifikasjon … en reaksjon … en bevissthetstilstand blir til, etablerer seg, oppstår og kommer til syne, er det lidelse som blir, sykdom som etablerer seg og forfall og undergang som kommer til syne.

Når et primærsanseinntrykk tar slutt, faller til ro og blir borte, er det lidelse som tar slutt, faller til ro og blir borte. Når en følelse … en identifikasjon … en reaksjon … en bevissthetstilstand tar slutt, faller til ro og blir borte, er det lidelse som tar slutt, faller til ro og blir borte.»