Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.34. Den andre teksten om det som ikke er deres

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Slipp taket i det som ikke er deres, munker. Hvis dere slipper taket i det, blir det til nytte og glede for dere.

Hva er det som ikke er deres, munker? Form er ikke deres, munker, så slipp taket i den. Hvis dere slipper taket i den, blir det til nytte og glede for dere.

Følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthet er ikke deres, munker, så slipp taket i dem. Hvis dere slipper taket i dem, blir det til nytte og glede for dere.»