Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.36. En annen munk

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom det en munk bort til ham, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

«Det hadde vært fint om du kunne gi meg en kortfattet framstilling av læren, Mester. Etter at jeg har hørt den, kan jeg gå for meg selv og trene flittig og iherdig!»

«En mann blir vurdert ut fra det han er opptatt av. Han blir ikke vurdert ut fra det han ikke er opptatt av, munk.»

«Jeg forstår, Mester! Jeg forstår!»

«Hvordan forstår du detaljene i den kortfattede framstillingen av læren som jeg ga, munk?»

«Hvis man er opptatt av primærsanseinntrykk og bruker dem som målestokk, blir man vurdert ut fra dette, Mester. Hvis man er opptatt av følelser og bruker dem som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man er opptatt av identifikasjoner og bruker dem som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man er opptatt av reaksjoner og bruker dem som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man er opptatt av skjelnende bevissthet og bruker den som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av primærsanseinntrykk og bruker dem som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av følelser og bruker dem som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av identifikasjoner og bruker dem som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av reaksjoner og bruker dem som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av skjelnende bevissthet og bruker den som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Slik forstår jeg detaljene i den kortfattede framstillingen av læren som du ga, Mester.»

«Godt sagt, munk! Hvis man er opptatt av primærsanseinntrykk og bruker dem som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man er opptatt av følelser og bruker dem som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man er opptatt av identifikasjoner og bruker dem som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man er opptatt av reaksjoner og bruker dem som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man er opptatt av skjelnende bevissthet og bruker den som målestokk, blir man vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av primærsanseinntrykk og bruker dem som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av følelser og bruker dem som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av identifikasjoner og bruker dem som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av reaksjoner og bruker dem som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Hvis man ikke er opptatt av skjelnende bevissthet og bruker den som målestokk, blir man ikke vurdert ut fra dette. Slik skal man betrakte detaljene i den kortfattede framstillingen av læren jeg ga.»

Munken gledet seg over Mesterens ord, takket ham, reiste seg og tok avskjed ved å gå medsols rundt ham før han gikk. Så gikk han for seg selv og trente flittig og iherdig. Ikke lenge etter fullførte han den høyere trening, den som unge menn av god familie med rette forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten for. Han innså selv og erkjente direkte: ‘Nå oppstår det ikke noe nytt, treningsveien er vandret til ende, gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.’ Og nå var denne munken blitt en arahant.