Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.37. Ananda

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom Ananda bort til ham, pratet litt med ham og satte seg ned. Mesteren sa:

«Hva ville du svare hvis noen spør deg om hvor mange fenomener man kan se oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen? Hva vil du si om dette, Ananda?»

«Hvis noen spør meg om dette, Mester, vil jeg svare at man kan se primærsanseinntrykk oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen. Man kan se følelser … identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen. Dette er de fenomenene man kan se oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen, min venn. Slik vil jeg svare på det spørsmålet, Mester.»

«Godt sagt, Ananda, godt sagt! Man kan se primærsanseinntrykk oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen. Man kan se følelser … identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen. Dette er de fenomenene man kan se oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen, Ananda. Nettopp slik skal du svare hvis du blir spurt om dette!»