Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.38. En annen samtale med Ananda

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, kom Ananda bort til ham, pratet litt med ham og satte seg ned. Mesteren sa:

«Hva ville du svare hvis noen spør deg om hvor mange fenomener man har kunnet se oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen, Ananda? Hvor mange fenomener vil man kunne se oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen? Hvor mange fenomener kan man se oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen? Hva vil du si om dette, Ananda?»

«Hvis noen spør meg om dette, Mester, vil jeg svare slik: Fortidens primærsanseinntrykk har forandret seg og er borte. Vi har kunnet se dem oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen. Fortidens følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet har forandret seg og er borte. Vi har kunnet se den oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen.

Framtidige primærsanseinntrykk er ikke blitt til ennå, de har ikke manifestert seg. Vi vil kunne se dem oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen. Framtidige følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet er ikke blitt til ennå, den har ikke manifestert seg. Vi vil kunne se den oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen.

Øyeblikkets primærsanseinntrykk kommer til syne. Vi kan se dem oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen. Øyeblikkets følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet kommer til syne. Vi kan se den oppstå, vedvare, forandre seg og bli borte igjen. Slik vil jeg svare på dette spørsmålet, Mester.»

«Godt sagt, Ananda, godt sagt! Nettopp slik skal du svare hvis du blir spurt om dette!»