Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.44. Kroppen

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Jeg skal forklare dere hvordan deres egen kropp blir til, munker, og jeg skal forklare dere hvordan deres egen kropp tar slutt.

Hvordan blir deres egen kropp til? Et vanlig menneske, en person som ikke har fått opplæring, som ikke har møtt en edel person, og som heller ikke kjenner eller har fått opplæring i de edles lære, som ikke har møtt en opphøyd person, og som heller ikke kjenner eller har fått opplæring i de opphøydes lære, betrakter primærsanseinntrykkene som sitt selv, eller han mener at selvet mottar primærsanseinntrykk, at primærsanseinntrykkene er i selvet eller at selvet er i primærsanseinntrykkene. Han betrakter følelsene som sitt selv, eller han mener at følelsene har form, at følelsene er i selvet eller at selvet er i følelsene … han betrakter identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten som sitt selv, eller han mener at selvet har bevissthet, at bevisstheten er i selvet eller at selvet er i bevisstheten. Slik blir deres egen kropp til, munker. Dette er å se hvordan lidelsene blir til. Det er dette som er meningen med det, munker.

Hvordan tar deres egen kropp slutt? En som har fått opplæring, en som er elev av de edle, som har møtt edle personer, som har god kjennskap til de opphøyde personers lære, som er vel bevandret i de opphøyde personers lære, betrakter ikke primærsanseinntrykkene som sitt selv, og han mener ikke at selvet mottar primærsanseinntrykkene, at formen er i selvet eller at selvet er i primærsanseinntrykkene. Når denne formen forandrer seg og blir annerledes, fører det ikke til sorg, jammer, smerte, tungsinn eller klager. Slik unngår man involveringer og angst, munker. Han betrakter ikke følelsene som sitt selv, og han mener ikke at følelsene har form, at følelsene er i selvet eller at selvet er i følelsene … han betrakter ikke identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten som sitt selv og han mener ikke at selvet har bevissthet, at bevisstheten er i selvet eller at selvet er i bevisstheten. Dette er veien til å gjøre slutt på deres egen kropp, munker. Da ser du hvordan lidelsene tar slutt. Det er dette som er meningen med det, munker.»