Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.45. Forgjengelighet

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Primærsanseinntrykk er forgjengelige, munker, og det som er forgjengelig, er utilfredsstillende. Det som er utilfredsstillende, er noe vi ikke har kontroll over, og det bør man betrakte med visdom og se det som det er: ‘Dette er ikke mitt, dette er ikke meg, dette er ikke mitt selv.’ Når du ser dette med visdom som det er, slipper sinnet taket og frir seg helt og holdent fra alle negative tendenser. Følelser … identifikasjoner … reaksjoner … den skjelnende bevisstheten er noe vi ikke har kontroll over, og det bør man betrakte med visdom og se det som det er: ‘Dette er ikke mitt, dette er ikke meg, dette er ikke mitt selv.’

Når du ser dette med visdom som det er, slipper sinnet taket og frir seg helt og holdent fra alle negative tendenser. Da er sinnet fritt og ikke lenger bundet av primærsanseinntrykk, følelser, identifikasjoner, reaksjoner eller skjelnende bevissthet. Denne friheten er varig og skaper glede, og denne gleden skaper trygghet. I denne tryggheten finner du ro i ditt indre, og du vet at det ikke oppstår noe nytt, at treningsveien er vandret til ende,—gjort er det som skulle gjøres og det er ikke noe mer som gjenstår.»