Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.5. Konsentrasjon

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren holdt til i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, henvendte han seg til munkene og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«Øv konsentrasjon, munker. Den som har konsentrasjon, forstår virkeligheten som den er. Og hvordan forstår han virkeligheten som den er? Han ser hvordan primærsanseinntrykk blir til og tar slutt, hvordan følelser blir til og tar slutt, hvordan identifikasjoner blir til og tar slutt, hvordan reaksjoner blir til og tar slutt, og hvordan bevissthetstilstander blir til og tar slutt.

Og hvordan blir primærsanseinntrykk, følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthetstilstander til, munker? Det skjer når man ønsker dem velkommen, fryder seg over dem og klamrer seg til dem.

Og hva er det man ønsker velkommen, fryder seg over og klamrer seg til? Man ønsker primærsanseinntrykk velkommen, fryder seg over dem og klamrer seg til dem. Dette gir nytelse, som fører til involveringer. Involveringene skaper forventningsmønstre som igjen forårsaker tilblivelse. Tilblivelsen fører videre til forfall og undergang, sorg, klage, smerte og jammer. Slik blir all denne lidelsen til.

Man ønsker følelser … identifikasjoner … reaksjoner … bevissthetstilstander velkommen, fryder seg over dem og klamrer seg til dem. Dette gir nytelse, som fører til involveringer. Involveringene skaper forventningsmønstre som igjen forårsaker tilblivelse. Tilblivelsen fører videre til forfall og undergang, sorg, klage, smerte og jammer. Slik blir all denne lidelsen til.

Slik blir primærsanseinntrykk, følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthetstilstander til, munker.

Og hvordan tar primærsanseinntrykk, følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthetstilstander slutt, munker? Det skjer når man verken ønsker dem velkommen, fryder seg over dem eller klamrer seg til dem.

Og hva er det man verken ønsker velkommen, fryder seg over eller klamrer seg til? Man verken ønsker primærsanseinntrykk velkommen, fryder seg over dem eller klamrer seg til dem. Når man ikke gjør dette, tar nytelsen slutt. Når nytelsen tar slutt, tar involveringene slutt. Når involveringene tar slutt, tar forventningsmønstrene slutt. Når forventningsmønstrene tar slutt, blir det slutt på tilblivelsen. Når det blir slutt på tilblivelsen, blir det også slutt på forfall og undergang, sorg, klage, smerte og jammer. Slik tar all denne lidelsen slutt.

Man verken ønsker følelser … identifikasjoner … reaksjoner … bevissthetstilstander velkommen, fryder seg over dem eller klamrer seg til dem. Når man ikke gjør dette, tar nytelsen slutt. Når nytelsen tar slutt, tar involveringene slutt. Når involveringene tar slutt, tar forventningsmønstrene slutt. Når forventningsmønstrene tar slutt, blir det slutt på tilblivelsen. Når det blir slutt på tilblivelsen, blir det også slutt på forfall og undergang, sorg, klage, smerte og jammer. Slik tar all denne lidelsen slutt.

Slik tar primærsanseinntrykk, følelser, identifikasjoner, reaksjoner og bevissthetstilstander slutt, munker.»