Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.52. En annen tekst om å gjøre slutt på fristelsene

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Betrakt primærsanseinntrykkene systematisk, munker, og se det som det er at de er forgjengelige. Den som gjør dette, slipper taket i primærsanseinntrykkene. Når han gjør slutt på fristelsene, gjør han slutt på lidenskapen, og når han gjør slutt på lidenskapen, gjør han slutt på fristelsene. Når han gjør slutt på fristelsene og begjæret, blir sinnet hans fritt, og vi sier at sinnet hans er helt fritt. Betrakt følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet systematisk, munker, og se det som det er at den er forgjengelig. Den som gjør dette, slipper taket i den skjelnende bevisstheten. Når han gjør slutt på fristelsene, gjør han slutt på lidenskapen, og når han gjør slutt på lidenskapen, gjør han slutt på fristelsene. Når han gjør slutt på fristelsene og begjæret, blir sinnet hans fritt, og vi sier at sinnet hans er helt fritt.