Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.60. Mahali

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren bodde i huset med de spisse gavlene i Storskogen ved Vesali, kom licchavien Mahali bort til ham. Han hilste høflig og satte seg ned. Så sa han:

«Purana Kassapa har sagt at det ikke finnes noen årsaker eller betingelser for at et vesen blir forurenset, vesener blir forurenset uten noen årsak eller betingelser. Og det finnes ingen årsak eller betingelser for at et vesen blir renset, vesener blir renset uten noen årsak eller betingelser. Hva sier du til dette, Mester?»

«Det finnes årsaker og betingelser for at et vesen blir forurenset, vesener blir forurenset ut fra årsaker og betingelser, Mahali. Og det finnes årsaker og betingelser for at et vesen blir renset, vesener blir renset ut fra årsaker og betingelser.»

«Men hva er årsaken, hva er betingelsen for at vesener blir forurenset, Mester? Og hvordan blir de forurenset ut fra årsaker og betingelser?»

«Hvis primærsanseinntrykkene hadde vært utelukkende smertefulle, Mahali, hvis de hadde vært fylt av smerte og ikke hadde gitt noen glede, ville ikke vesenene ha vært så lidenskapelig opptatt av dem. Men siden det finnes primærsanseinntrykk som gir glede og ikke er knyttet til smerter, blir vesenene lidenskapelig opptatt av dem. De binder seg til dem i lidenskap, og disse bindingene forurenser dem. Dette er årsaken, dette er betingelsen for at vesener blir forurenset, Mahali. Slik blir de forurenset ut fra årsaker og betingelser.

Hvis følelsene hadde vært utelukkende smertefulle, Mahali, hvis de hadde vært fylt av smerte og ikke hadde gitt noen glede, ville ikke vesenene ha vært så lidenskapelig opptatt av dem. Men siden det finnes følelser som gir glede og ikke er knyttet til smerter, blir vesenene lidenskapelig opptatt av dem. De binder seg til dem i lidenskap, og disse bindingene forurenser dem. Dette er årsaken, dette er betingelsen for at vesener blir forurenset, Mahali. Slik blir de forurenset ut fra årsaker og betingelser.

Hvis identifikasjonene hadde vært utelukkende smertefulle, Mahali, hvis de hadde vært fylt av smerte og ikke hadde gitt noen glede, ville ikke vesenene ha vært så lidenskapelig opptatt av dem. Men siden det finnes identifikasjoner som gir glede og ikke er knyttet til smerter, blir vesenene lidenskapelig opptatt av dem. De binder seg til dem i lidenskap, og disse bindingene forurenser dem. Dette er årsaken, dette er betingelsen for at vesener blir forurenset, Mahali. Slik blir de forurenset ut fra årsaker og betingelser.

Hvis reaksjonene hadde vært utelukkende smertefulle, Mahali, hvis de hadde vært fylt av smerte og ikke hadde gitt noen glede, ville ikke vesenene ha vært så lidenskapelig opptatt av dem. Men siden det finnes reaksjoner som gir glede og ikke er knyttet til smerter, blir vesenene lidenskapelig opptatt av dem. De binder seg til dem i lidenskap, og disse bindingene forurenser dem. Dette er årsaken, dette er betingelsen for at vesener blir forurenset, Mahali. Slik blir de forurenset ut fra årsaker og betingelser.

Hvis den skjelnende bevisstheten hadde vært utelukkende smertefull, Mahali, hvis den hadde vært fylt av smerte og ikke hadde gitt noen glede, ville ikke vesenene ha vært så lidenskapelig opptatt av den. Men siden det finnes skjelnende bevissthet som gir glede og ikke er knyttet til smerter, blir vesenene lidenskapelig opptatt av den. De binder seg til den i lidenskap, og disse bindingene forurenser dem. Dette er årsaken, dette er betingelsen for at vesener blir forurenset, Mahali. Slik blir de forurenset ut fra årsaker og betingelser.»

«Men hva er årsaken, hva er betingelsen for at vesener blir renset, Mester? Og hvordan blir de renset ut fra årsaker og betingelser?»

«Hvis primærsanseinntrykkene hadde vært utelukkende tiltalende, Mahali, hvis de hadde vært fylt av glede og ikke hadde gitt noen smerte, ville ikke vesenene ha klart å slippe taket i dem. Men siden det finnes primærsanseinntrykk som gir smerte og er knyttet til smerter, klarer vesenene å slippe taket i dem. De slipper taket og lar lidenskapene kjølne, og når lidenskapene kjølner, blir de renset. Dette er årsaken, dette er betingelsen for at vesener blir renset, Mahali. Slik blir de renset ut fra årsaker og betingelser.

Hvis følelsene … identifikasjonene … reaksjonene hadde vært utelukkende tiltalende, Mahali, hvis de hadde vært fylt av glede og ikke hadde gitt noen smerte, ville ikke vesenene ha klart å slippe taket i dem. Men siden det finnes reaksjoner som gir smerte og er knyttet til smerter, klarer vesenene å slippe taket i dem. De slipper taket og lar lidenskapene kjølne, og når lidenskapene kjølner, blir de renset. Dette er årsaken, dette er betingelsen for at vesener blir renset, Mahali. Slik blir de renset ut fra årsaker og betingelser.

Hvis den skjelnende bevisstheten hadde vært utelukkende tiltalende, Mahali, hvis den hadde vært fylt av glede og ikke hadde gitt noen smerte, ville ikke vesenene ha klart å slippe taket i den. Men siden det finnes skjelnende bevissthet som gir smerte og er knyttet til smerter, klarer vesenene å slippe taket i den. De slipper taket og lar lidenskapene kjølne, og når lidenskapene kjølner, blir de renset. Dette er årsaken, dette er betingelsen for at vesener blir renset, Mahali. Slik blir de renset ut fra årsaker og betingelser.»