Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.75. Den andre teksten om hvordan de oppstår

En gang da Mesteren oppholdt seg i Savatthi, sa han:

«Den edles elev som kjenner læren, vet hvordan primærsanseinntrykkene oppstår, han vet hvordan de blir borte, han kjenner fordelene og ulempene med dem slik de virkelig er, og han vet hvordan han skal fri seg fra dem. Han vet hvordan følelsene … identifikasjonene … reaksjonene … den skjelnende bevisstheten oppstår, han vet hvordan den blir borte han kjenner fordelene og ulempene med den slik den virkelig er, og han vet hvordan han skal fri seg fra den.»