Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Om personlighetsfaktore

22.9. Forgjengelighet i fortid, nåtid og framtid

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Primærsanseinntrykk som har vært og primærsanseinntrykk som kommer til å oppstå, er flyktige og forgjengelige, munker, for ikke da å snakke om øyeblikkets primærsanseinntrykk her og nå! Når den edles elev som har lyttet oppmerksomt til dette, ser saken på denne måten, lengter han ikke tilbake til primærsanseinntrykk som har vært, og han går heller ikke og lengter etter primærsanseinntrykk som kommer til å oppstå. De primærsanseinntrykk som finnes her og nå, i dette øyeblikket, slipper han taket i. Han mister lysten på dem og bryr seg ikke lenger om dem. På samme måte betrakter han følelser, identifikasjoner og reaksjoner, og når det gjelder sinnstilstander som har vært og sinnstilstander som kommer til å oppstå, vet han at også disse er flyktige og forgjengelige, munker, for ikke da å snakke om øyeblikkets sinnstilstander her og nå! Når den edles elev som har lyttet oppmerksomt til dette, ser saken på denne måten, lengter han ikke tilbake til sinnstilstander som har vært, og han går heller ikke og lengter etter sinnstilstander som kommer til å oppstå. De sinnstilstandene som finnes her og nå, i dette øyeblikket, slipper han taket i. Han mister lysten på dem og bryr seg ikke lenger om dem.