Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler med Radha

23.46. Det som tar slutt

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, kom Radha bort til ham, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

«Det som er av en slik natur at det tar slutt, bør du miste interessen for, Radha. Du bør miste lysten og lidenskapen for det. Og hva er det som er av en slik natur at det tar slutt? Primærsanseinntrykk er av en slik natur at det tar slutt, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for. Følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet er av en slik natur at det tar slutt, så dette er noe du bør miste interessen, lysten og lidenskapen for.»