Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om å begi seg inn på de gode menneskenes domene

25.2. Synlige former

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

«Synlige former er uvarige, munker. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Lyder er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Dufter er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Smaksinntrykk er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Berøringer er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes. Tanker er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren og som praktiserer den, kalles en som følger opp det han har tillit til. Han har gitt seg inn på veien til fullkommenhet, han har begitt seg inn på de gode menneskenes domene og forlatt vanlige menneskers domene, og han er ute av stand til å begå slike handlinger som fører til gjenfødelse i helvete, som dyr eller som spøkelse. Han er ute av stand til å dø før han har realisert frukten av å gå ut i strømmen.

Den som har visdom nok til å oppnå en viss forståelse av disse sannhetene, kalles en som følger opp sannheten. Han har gitt seg inn på veien til fullkommenhet, han har begitt seg inn på de gode menneskenes domene og forlatt vanlige menneskers domene, og han er ute av stand til å begå slike handlinger som fører til gjenfødelse i helvete, som dyr eller som spøkelse. Han er ute av stand til å dø før han har realisert frukten av å gå ut i strømmen.

Den som forstår og ser sannheten på denne måten, kalles en som har gått ut i strømmen, munker. Han er ute av stand til å falle tilbake, og er på sikker vei mot oppvåkningen.»