Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om å begi seg inn på de gode menneskenes domene

25.9. Jordelementet

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

«Jordegenskapene … vannegeneksapene … ildegenskapene … vindegenskapene … romegenskapene … bevissthetsegenskapene er uvarige. De kommer til å forandre seg og bli annerledes.

Den som har tillit til denne læren … på sikker vei mot oppvåkningen.»