Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om når noe ooppstår

26.1. Øyet

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

«Når øyet oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne. Når øret … nesa … tunga … kroppen … sinnet oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når øyet opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner. Når øret … nesa … tunga … kroppen … sinnet opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner.»