Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om når noe ooppstår

26.10. Personlighetsfaktorene

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

«Når begjær etter primærsanseinntrykk … følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet oppstår, får fotfeste, blir til og kommer til syne, da er det også slik at det oppstår lidelse, da får sykdom fotfeste og alderdom og forfall kommer til syne.

Når begjær etter primærsanseinntrykk … følelser … identifikasjoner … reaksjoner … skjelnende bevissthet opphører, tar slutt og forsvinner, da er det også slik at lidelsen opphører, sykdommen tar slutt og alderdom og forfall forsvinner.»