Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler med Sariputta

28.10. Sucimukhi (Hun med det rene ansiktet)

En gang oppholdt Sariputta seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. Tidlig en morgen sto han opp, tok kappe og bolle og gikk inn til byen for å motta matgaver. Etter at han hadde gått fra hus til hus i Rajagaha og mottatt matgaver, satte han seg ned ved en husvegg for å spise. Da kom den omvandrende nonnen Sucimukhi bort til ham og sa:

«Hvorfor ser du ned mens du spiser, munk?»

«Jeg ser ikke ned mens jeg spiser, søster.»

«Da ser du heller opp mens du spiser?»

«Jeg ser ikke opp mens jeg spiser.»

«Da ser du heller mot de fire himmelretningene mens du spiser?»

«Jeg ser ikke mot de fire himmelretningene mens jeg spiser.»

«Da ser du deg heller omkring til alle kanter mens du spiser?»

«Jeg ser meg ikke om til alle kanter mens jeg spiser.»

«Men når du svarer nei til alle spørsmålene mine, hvordan er det da egentlig du spiser, munk?»

«Filosofer og brahmaner som tjener til livets opphold ved simple kunster som for eksempel geomanti, kan sies å se ned mens de spiser. Filosofer og brahmaner som tjener til livets opphold ved simple kunster som for eksempel astrologi, kan sies å se opp mens de spiser. Filosofer og brahmaner som tjener til livets opphold ved simple kunster som å løpe ærend for andre, kan sies å se mot de fire himmelretningene mens de spiser.

Filosofer og brahmaner som tjener til livets opphold ved simple kunster som for eksempel å lese i hånden, kan sies å se til alle kanter mens de spiser.

Men jeg prøver ikke å tjene til livets opphold med noen av disse simple kunstene, søster. Jeg mottar min mat i samsvar med det som er rett og riktig, og i samsvar med det som er rett og riktig spiser jeg den.»

Deretter gikk nonnen Sucimukhi fra gate til gate i Rajagaha, og ved hvert gatekryss proklamerte hun:

«Munker som følger sakyaenes sønn, mottar sin mat i samsvar med det som er rett og riktig! Munker som følger sakyaenes sønn, spiser sin mat i samsvar med det som er rett og riktig! Gi matgaver til disse munkene som følger sakyaenes sønn!»