Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om nagaer

29.1. Klassifisering

En gang da Mesteren holdt til i Savatthi, sa han:

«Det er fire slags nagaer, munker. Hvilke fire? Det er nagaer som er født fra egg, nagaer som er født fra en livmor, nagaer som er født av fuktighet, og nagaer som oppstår spontant. Dette er de fire slags nagaer, munker.»