Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

16. Godt å få en datter

En gang Mesteren var i Savatthi, kom kong Pasenadi av Kosala bort til ham. Han hilste høflig og satte seg ned ved siden av ham. Da kom en mann og meldte kongen at dronning Mallika hadde født ham en datter. Kongen ble misfornøyd over å høre dette. Men Mesteren sa til ham:

«Det kan være vel så godt
å få en datter som en sønn, konge.
Hun kan vokse opp og bli klok og snill
og gjøre ære på familien.
Og senere kan hun kanskje
selv bli mor til en helt
som fører dynastiet videre.»