Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

17. Iherdighet

En gang Mesteren var i Savatthi, kom kong Pasenadi av Kosala bort til ham. Han hilste høflig og satte seg ned ved siden av ham. Så sa han:

«Finnes det én enkelt faktor som sikrer velvære både her og nå og i framtiden, Mester?»

«Ja, det finnes, store konge.»

«Hvilken ene faktor er det, Mester?»

«Iherdighet er den ene faktoren som sikrer velvære både her og nå og i framtiden, store konge. På samme måte som sporet etter hvert eneste dyr i jungelen får plass innenfor sporet av en elefant, fordi dette er større enn noen av de andre, på samme måte er iherdighet den ene faktoren som sikrer velvære både her og nå og i framtiden, store konge.

De vise roser iherdighet og sier
at det er noe som fører til gleden av
et langt liv, sunnhet og skjønnhet,
himmelen og fødsel i en høytstående familie.
Den som er vis og iherdig,
oppnår velvære både nå og i framtiden.
Fordi han når dette målet
kalles han en klok og forstandig vismann.»