Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

18. Om godt vennskap

En gang Mesteren var i Savatthi, kom kong Pasenadi til ham og sa:

«Mens jeg satt for meg selv, tenkte jeg som så, Mester, at du sannelig har gitt en god forklaring av læren, og du gjør oss andre i sannhet en stor vennetjeneste. Du opptrer som en sann venn, og ikke slik dårlige venner opptrer.»

«Det er så, konge. En gang var jeg i en liten by i sakyaenes land. Da kom Ananda bort til meg, hilste høflig og satte seg. Så sa han:

‘Halvparten av edel livsførsel består av godt vennskap, godt kameratskap og godt selskap, Mester.’

Da svarte jeg: ‘Nei, Ananda. Ikke halve, men hele den edle livsførsel består av godt vennskap, godt kameratskap og godt selskap! Man kan forvente at en munk som er en god venn, en god kamerat, vil utvikle og praktisere den edle åttedelte veien. Og hvordan kan en munk som er en god venn, en god kamerat, utvikle og praktisere den edle åttedelte veien, ânanda?
Her utvikler en munk rett syn, Ananda, basert på ensom praksis, basert på frihet fra lidenskaper, basert på avslutning og basert på nøysomhet. På samme måte utvikler han rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse og rett oppmerksomhet, og han utvikler rett konsentrasjon basert på ensom praksis, basert på frihet fra lidenskaper, basert på avslutning og basert på nøysomhet. På denne måten kan en munk som er en god venn, en god kamerat, utvikle og praktisere den edle åttedelte veien, Ananda. Og på denne måten kan man vite at hele den edle livsførsel består av godt vennskap, godt kameratskap og godt selskap.

Derfor bør du trene deg slik, store konge: ‘Jeg vil være en god venn, en god kamerat og godt selskap.’ Slik bør du trene, store konge. Og for å være en god venn, en god kamerat og godt selskap, er det én ting du skal basere deg på, og det er å arbeide utrettelig med å utvikle sunne faktorer i sinnet. Når kvinnene i ditt følge får høre at du trener utrettelig, vil de også få lyst til å trene utrettelig. Når adelen i ditt følge får høre dette, vil de også få lyst til å trene utrettelig. Når hæren din får høre dette, vil de også få lyst til å trene utrettelig. Når borgerne og folk i landet ditt får høre at du trener utrettelig, vil de også få lyst til å trene utrettelig.

Så lenge du trener utrettelig, store konge, vil både du selv, dine kvinner, adelen, hæren og dine undersåtter være vernet og beskyttet, og det samme vil ditt skattkammer og dine forrådslagre.

De som ønsker seg mange gleder,
roser utrettelig trening.
Dette er vismenn med gode gjerninger.
Med utrettelig trening oppnår den vise
velvære både her og nå og i framtiden.
Da kalles han en vismann,
en klok mann som vet å oppnå det gode.»