Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

2. Det som ødelegger et menneske

I Savatthi, kom kong Pasenadi av Kosala bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

«Hvor mange faktorer i menneskesinnet er det som skader og ødelegger en person og medfører smerte og ubehag når de oppstår, Mester?»

«Det er tre faktorer i menneskesinnet som skader og ødelegger en person og medfører smerte og ubehag når de oppstår, store konge. Og hvilke tre? Når det oppstår grådighet i menneskesinnet, ødelegger det en person og medfører smerte og ubehag. Når det oppstår hat i menneskesinnet, ødelegger det en person og medfører smerte og ubehag. Og når det oppstår vrangforestillinger i menneskesinnet, ødelegger det en person og medfører smerte og ubehag. Dette er de tre faktorene i menneskesinnet som skader og ødelegger en person og medfører smerte og ubehag når de oppstår, store konge.

Grådighet, hat og vrangforestillinger
ødelegger menneskets sinn.
Man skaper dem selv til eget forderv,
slik sivets frø ødelegger morplanten.»