Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

21. Fire slags personligheter

En dag i Savatthi kom kong Pasenadi på besøk til Mesteren. Han hilste høflig på ham, og da han hadde satt seg, sa Mesteren:

«Det finnes fire slags personligheter i verden, store konge. Hvilke fire? Det er mørke personligheter på vei mot mørket, mørke personligheter på vei mot lyset, lyse personligheter på vei mot mørket og lyse personligheter på vei mot lyset.

Hva mener jeg med mørke personligheter på vei mot mørket, store konge? Sett at en person er født i en lavstatusfamilie, som for eksempel en candalafamilie, en kurvmakerfamilie, en jegerfamilie, en vognmakerfamilie, en søppeltømmerfamilie, eller en fattig familie som lever i nød og har lite å spise og drikke. Han er kanskje stygg å se på, deformert, plaget av sykdommer, blind, mangler en arm, er halt, eller lam på den ene siden av kroppen. Han får heller ikke nok mat, drikke eller klær, og han eier ikke noe kjøretøy, har ingen kranser, parfymer eller salver, og heller ikke noen seng, noe hus eller noen lampe. Han utfører skadelige handlinger, sier skadelige ord og tenker skadelige tanker. Disse handlingene vil føre til at han kommer til helvete og opplever lidelse etter at han er død.

Det er som om en person skulle gå fra blindhet til blindhet, fra mørke til mørke, fra blodige sår til blodige sår. Denne lignelsen sier hva jeg mener med en mørk personlighet på vei mot mørket, store konge.

Hva mener jeg med mørke personligheter på vei mot lyset, store konge? Sett at en person er født i en lavstatusfamilie, som for eksempel en candalafamilie, en kurvmakerfamilie, en jegerfamilie, en vognmakerfamilie, en søppeltømmerfamilie, eller en fattig familie som lever i nød og har lite å spise og drikke. Han er kanskje stygg å se på, deformert, plaget av sykdommer, blind, mangler en arm, er halt, eller lam på den ene siden av kroppen. Han får heller ikke nok mat, drikke eller klær, og han eier ikke noe kjøretøy, har ingen kranser, parfymer eller salver, og heller ikke noen seng, noe hus eller noen lampe. Men han utfører gode handlinger, sier gode ord og tenker gode tanker. Disse handlingene vil føre til at han kommer til himmelen og opplever lykke etter at han er død.

Det er som om en person først skulle stå på marken og så stige opp på en krakk. Derfra stiger han opp på hesteryggen og derfra opp på en elefant. Fra elefanten stiger han deretter opp på takterrassen. Denne lignelsen sier hva jeg mener med en mørk personlighet på vei mot lyset, store konge.

Hva mener jeg med lyse personligheter på vei mot mørket, store konge? Sett at en person er født i en høystatusfamilie, som for eksempel en rik adelsfamilie, en rik brahmanfamilie eller en rik borgerfamilie. Han er velstående, har store eiendommer og store rikdommer, mye gull og sølv, mye mat og store forråder. Han er pen, kjekk å se på, sjarmerende og har et flott utseende. Han får rikelig med mat, drikke og klær, og han eier kjøretøy, kranser, parfymer og salver, og han har seng, hus og lampe. Men han utfører skadelige handlinger, sier skadelige ord og tenker skadelige tanker. Disse handlingene vil føre til at han kommer til helvete og opplever lidelse etter at han er død.

Det er som om en person først skulle stå på en takterrasse og så gå ned på en elefant. Derfra går han ned på en hesterygg og derfra ned på en krakk. Og fra krakken går han ned på marken og videre ned i mørket. Denne lignelsen sier hva jeg mener med en lys personlighet på vei mot mørket, store konge.

Og hva mener jeg med en lys personlighet på vei mot lyset, store konge? Sett at en person er født i en høystatusfamilie, som for eksempel en rik adelsfamilie, en rik brahmanfamilie eller en rik borgerfamilie. Han er velstående, har store eiendommer og store rikdommer, mye gull og sølv, mye mat og store forråder. Han er pen, kjekk å se på, sjarmerende og har et flott utseende. Han får rikelig med mat, drikke og klær, og han eier kjøretøy, kranser, parfymer og salver, og han har seng, hus og lampe. Han utfører gode handlinger, sier gode ord og tenker gode tanker. Disse handlingene vil føre til at han kommer til himmelen og opplever lykke etter at han er død.

Det er som om en person skulle gå fra den ene krakken over til den andre, fra den ene hesteryggen over til den andre, fra den ene elefanten over til den andre eller fra den ene takterrassen over til den andre. Denne lignelsen sier hva jeg mener med en lys personlighet på vei mot lyset, store konge. Og dette er de fire slags personligheter som finnes her i verden, store konge.

En fattig mann som ikke viser tillit,
og som er gjerrig, herre konge,
som er grisk og har onde tanker,
som har feilaktige teorier og som ikke har
respekt for filosofer eller brahmaner
eller andre omvandrende asketer,
som kjefter og bruker grove ord,
som er nihilist og hissig,
som forhindrer andre i å gi gaver
til dem som ber om mat—
en slik person kommer til helvete,
det skremmende, når han dør, herre konge.
Han vandrer fra mørket mot mørket.

En fattig mann som viser tillit,
og som ikke er gjerrig, herre konge,
som gir gaver og har de beste tanker,
en mann med skarpt intellekt,
som står tidlig opp og viser respekt
for både filosofer og brahmaner
og for andre omvandrende asketer,
som praktiserer et fredelig liv,
som ikke forhindrer andre i å gi gaver
til dem som ber om mat—
en slik person kommer til himmelen,
til gudenes verden, når han dør, herre konge.
Han vandrer fra mørket mot lyset.

En rik mann som ikke viser tillit,
og som er gjerrig, herre konge,
som er grisk og har onde tanker,
som har feilaktige teorier og som ikke har
respekt for filosofer eller brahmaner
eller andre omvandrende asketer,
som kjefter og bruker grove ord,
som er nihilist og hissig,
som forhindrer andre i å gi gaver
til dem som ber om mat—
en slik person kommer til helvete,
det skremmende, når han dør, herre konge.
Han vandrer fra lyset mot mørket.

En rik mann som viser tillit,
og som ikke er gjerrig, herre konge,
som gir gaver og har de beste tanker,
en mann med skarpt intellekt,
som står tidlig opp og viser respekt
for både filosofer og brahmaner
og for andre omvandrende asketer,
som praktiserer et fredelig liv,
som ikke forhindrer andre i å gi gaver
til dem som ber om mat—
en slik person kommer til himmelen,
til gudenes verden, når han dør, herre konge.
Han vandrer fra lyset mot lyset.»