Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

22. Bestemor

En dag i Savatthi kom kong Pasenadi på besøk til Mesteren ved middagstid.

«Hvorfor kommer du på denne tiden av dagen, konge?» spurte Mesteren.

«Min bestemor er død, Mester. Hun var blitt gammel og langt opp i årene. Hennes tid var til ende, for hun var blitt ett hundre og tjue år gammel. Men jeg var meget glad i min bestemor, Mester. Hvis jeg var blitt tilbudt en praktfull elefant, ville jeg gjerne ha gitt avkall på denne hvis bare bestemor kunne leve videre. Hvis jeg var blitt tilbudt en praktfull hest, ville jeg gjerne ha gitt avkall på denne hvis bare bestemor kunne leve videre. Hvis jeg var blitt tilbudt en verdifull landsby, ville jeg gjerne ha gitt avkall på denne hvis bare bestemor kunne leve videre. Hvis jeg var blitt tilbudt en verdifull provins, ville jeg gjerne ha gitt avkall på denne hvis bare bestemor kunne leve videre.»

«Det ligger i alle levende veseners natur at de dør, store konge. Alle må vi dø, og ingen slipper unna.»

«Bra, Mester, godt sagt! Du har helt rett i at det er alle levende veseners natur at de dør. Alle må vi dø, og ingen slipper unna, Mester.»

«Slik er det, store konge, slik er det. Det ligger i alle levende veseners natur at de dør, store konge. Alle må vi dø, og ingen slipper unna. Det er akkurat som de krukkene en pottemaker lager. Uansett om de blir brent eller ikke, så ligger det i deres natur at de blir knust. Alle ender med å bli knust, og ingen slipper unna. På samme måte ligger det i alle levende veseners natur at de dør, store konge. Alle må vi dø, og ingen slipper unna.

Alle som lever, kommer til å dø.
Livet ender med døden.
Alle får som fortjent
ut fra sine gode eller onde gjerninger.
De som har utført onde gjerninger,
kommer til helvete.
De som har utført gode gjerninger,
kommer til himmelen.
Derfor bør du gjøre det som er godt,
og bygge opp forråd for framtiden.
Gode gjerninger er grunnlaget
for hvordan det går i den neste verden.»