Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

23. Verden

I Savatthi kom kong Pasenadi av Kosala bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

«Hvor mange faktorer i verden er det som skaper skade, smerte og ubehag når de oppstår, Mester?»

«Det er tre faktorer i verden som skaper skade, smerte og ubehag når de oppstår, store konge. Og hvilke tre? Når det oppstår grådighet i verden, skaper det skade, smerte og ubehag. Når det oppstår hat i verden, skaper det skade, smerte og ubehag. Og når det oppstår vrangforestillinger i verden, skaper det skade, smerte og ubehag. Dette er de tre faktorene i verden som skaper skade, smerte og ubehag når de oppstår, store konge.

Grådighet, hat og vrangforestillinger
ødelegger menneskets sinn.
Man skaper dem selv til eget forderv,
slik sivets frø ødelegger morplanten.»