Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

25. Fjellet og døden

I Savatthi kom kong Pasenadi av Kosala bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned.

«Hvor kommer du fra på denne tiden av dagen, store konge?» spurte Mesteren.

«Jeg har brukt all min tid og krefter på slikt en konge har å gjøre, Mester, salvede konger som er av adelig slekt, som er beruset av herskermakt, som ligger under for sanselige lyster og som beskytter land og rike og har beseiret store landområder.»

«Sett nå, konge,» sa Mesteren, «at det kom en pålitelig og troverdig budbringer fra øst og sa:

‘Jeg kommer fra de østlige distriktene, herre konge, og der så jeg et fjell som rekker like opp til himmelen. Det velter ubønnhørlig fram og knuser alle levende vesener på sin vei. Gjør noe, herre konge!’

Sett videre at det kom pålitelige budbringere fra nord, sør og vest, og at alle brakte samme budskap om et enormt fjell som veltet fram og knuste alt på sin vei. Hvis en slik forferdelig fare, med en slik katastrofal ødeleggelse av menneskers liv skulle oppstå, hva ville du gjøre, konge, når det er så vanskelig å bli født som menneske?»

«Hva annet kunne jeg vel gjøre i en slik forferdelig faresituasjon, enn å leve et så edelt og godt liv som mulig og gjøre så mye godt jeg bare kunne, Mester?»

«Jeg sier deg, konge, at alderdom og død ruller ubønnhørlig fram mot deg. Hva vil du gjøre, konge?»

«Ettersom alderdom og død ruller ubønnhørlig fram mot meg, hva annet kan jeg vel gjøre enn å leve et så edelt og godt liv som mulig og gjøre så mye godt som jeg bare kan?
Jeg har stridselefanter, Mester, men hva nytter vel disse mot alderdom og død? Jeg har kavaleri, stridsvogner og infanteri, slik alle salvede konger og herskere har, men hva hjelper vel disse mot alderdom og død? Jeg har vise rådgivere som kan skape splid blant fiender, Mester, men hva hjelper vel disse mot alderdom og død? Jeg har gull og sølv i skattkamre og hvelv, Mester, nok til å skape finansielt kaos for fienden. Men hva hjelper vel alt dette mot alderdom og død? Når alderdom og død ruller ubønnhørlig fram mot meg, hva annet kan jeg vel gjøre enn å leve et så edelt og godt liv som mulig og gjøre så mye godt som jeg bare kan?»

«Det er sant, konge. Slik er det. Når alderdom og død ruller ubønnhørlig fram mot deg, hva annet kan du vel gjøre enn å leve et så edelt og godt liv som mulig og gjøre så mye godt som du bare kan?»

Dette sa Mesteren, og han tilføyde disse versene:

«Det er som om mektige fjellkjeder
med topper som rager til himmels
skulle komme veltende mot deg
fra alle verdenshjørner.

Slik kommer alderdom og død
veltende over alle,
både adel og brahmaner,
borgere og tjenestefolk.
Ingen kan unnslippe,
alle blir rammet.

Stridselefanter kan ikke verne deg,
og heller ikke vogner eller fotsoldater.
Ingen trylleformler eller bønner,
og heller ikke penger er til hjelp.

Derfor vil den som er klok
og forstår sitt eget beste,
fatte tillit til Buddha,
til læren og til hans fellesskap.

Den som gjør det rette
med kropp, tale og tanke,
kan glede seg her i dette livet
og fryde seg siden i himmelen.»