Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

3. Alderdom og død

I Savatthi, kom kong Pasenadi av Kosala bort til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så sa han:

«Blir det født noen som ikke blir gamle og dør, Mester?»

«Alle som blir født, blir også gamle og dør, store konge. Selv store, rike, mektige og velstående adelsmenn, brahmaner og borgere med mye gull og sølv, med store forråder og mange eiendeler, blir gamle og dør. Og selv en munk som er en arahant, som har kvittet seg med sinnets forurensninger, som har gjennomført treningen, gjort det som skal gjøres, lagt fra seg børa, nådd fram til målet, kvittet seg med alt som binder til ny tilblivelse og har nådd frihet gjennom fullkommen forståelse, er underlagt naturens lover om død og oppløsning.

Selv kongenes praktfulle vogner blir utslitt,
og likedan slites vårt legeme ned.
De Godes lære blir aldri foreldet,
for alle de beste forkynner den.»