Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

5. Hvem beskytter seg selv?

I Savatthi kom kong Pasenadi av Kosala på besøk. Han satte seg ned ved siden av Mesteren, og sa:

«En gang jeg satt for meg selv, begynte jeg å tenke over dette problemet, Mester: hvem beskytter seg selv, og hvem er det som ikke beskytter seg selv?

Da kom jeg fram til at de som oppfører seg dårlig, fører dårlig tale og tenker dårlige tanker—de beskytter ikke seg selv. Selv om de kanskje er beskyttet av tropper med elefanter, ryttere, stridsvogner og fotsoldater, så beskytter de ikke seg selv. Og hvorfor? Fordi beskyttelsen bare er utvendig, ikke innvendig. Derfor beskytter de ikke seg selv.

Men de som oppfører seg godt, fører god tale og tenker gode tanker—de beskytter seg selv. Selv om de kanskje ikke er beskyttet av tropper med elefanter, ryttere, stridsvogner og fotsoldater, så beskytter de seg selv. Og hvorfor? Fordi beskyttelsen er innvendig, ikke utvendig. Derfor beskytter de seg selv.»

«Det er riktig, store konge. Jeg er enig i alt du sa.

Det er bra med kontroll over kroppen,
det er bra med kontroll over talen,
Det er bra med kontroll over tanken,
det er bra med kontroll over det hele.

Den som er beskjeden og har selvkontroll
og som skammer seg over å utføre usle handlinger,
sier man er godt beskyttet.»