Tekster fordelt etter tema 3

Boken med vers

Samtaler i Kosala

9. Ofring

En gang forberedte kong Pasenadi av Kosala en stor offerseremoni i Savatthi. Fem hundre okser, fem hundre oksekalver, fem hundre kviger, fem hundre geiter og fem hundre sauer ble ført fram til offerplassen. De slavene, tjenere og arbeidsfolkene som stelte i stand med dette, ble drevet fram under piskeslag og trusler, mens de gråt så tårene rant.

Mange av munkene hadde stått tidlige opp, kledd på seg og tatt med seg bollen for å gå inn i Savatthi og få mat. Da de kom tilbake, fortalte de Mesteren om det som skjedde.

Da Mesteren fikk høre dette, sa han:

«Hesteofring, menneskeofring
og andre slike store offerseremonier
gir ikke gode resultater.
Ingen vismenn kommer
til slike tilstelninger
hvor man dreper geiter, sauer og kuer.

Nei, de vise kommer heller
til slike tilstelninger hvor ingen
geiter, sauer eller kuer blir drept.

Slike seremonier gir gode resultater.
Slike ofringer er gode og ikke dårlige.
Resultatene er gode
og gudene fryder seg.»