Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler med Vacchagotta

33.51–55. De anskueliggjør ikke …

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, kom den omvandrende filosofen Vacchagotta bort til ham. Han hilste høflig, satte seg og sa:

«Hva er årsaken, Gotama, hva er grunnen til at det oppstår så mange forskjellige teorier i verden? Noen mener at verden er evig … ikke eksisterer etter døden.»

«De anskueliggjør ikke primærsanseinntrykkene … veien til å bringe primærsanseinntrykkene til opphør … følelsene … identifikasjonene … reaksjonene …og de anskueliggjør heller ikke veien til å bringe den skjelnende bevisstheten til opphør. Slik oppstår alle disse forskjellige teoriene du nevnte.»