Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.11. Om å bli værende i fullførelsen

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å bli værende i konsentrasjonen. En annen er ikke så god til å bli værende i konsentrasjonen, men ikke så god til å fullføre konsentrasjonen. En tredje er ikke så god verken til å fullføre konsentrasjonen eller til å bli værende i den. En fjerde er god både til å fullføre konsentrasjonen og til å bli værende i den. Av disse fire er han som er god både til å fullføre konsentrasjonen og til å bli værende i den, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, munker. Fra melka får vi fløte, fra fløten får vi smør, fra smøret får vi ghee (klarnet smør), og fra ghee får vi ghee-krem, og dette regnes som det beste. På samme måte er den som er god både til å konsentrere seg og til å bli værende i konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste av disse fire.»