Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.12. Om å komme ut fra konsentrasjonen

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjon, men ikke så god til å komme ut fra konsentrasjonen. En annen er ikke så god til å fullføre konsentrasjon, men god til å komme ut fra konsentrasjonen. En tredje er ikke så god verken til å fullføre konsentrasjon eller til å komme ut fra konsentrasjonen. En fjerde er god både til å fullføre konsentrasjon og til å komme ut fra konsentrasjonen. Av disse fire er han som er god både til å fullføre konsentrasjon og til å komme ut fra konsentrasjonen, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, … den edleste av disse fire.»