Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.17. Grundig konsentrasjon

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å fullføre konsentrasjonen, men ikke så god til å praktisere grundig konsentrasjon … den edleste av disse fire.»