Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.20–27. Åtte tekster om å bli værende i konsentrasjonen

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å bli værende i konsentrasjon, men ikke så god til å komme ut fra konsentrasjonen. En annen er god til å komme ut fra konsentrasjonen, men ikke så god til å bli værende i den. En tredje er ikke så god verken til å bli værende i konsentrasjonen eller til å komme ut fra den. En fjerde er god både til å bli værende i konsentrasjon og til å komme ut fra den. Av disse fire er han som er god både til å bli værende i konsentrasjonen og til å komme ut fra den, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, … den edleste av disse fire.»

[Her følger sju tekster etter samme mønster basert på å bli værende i konsentrasjonen sammenlignet med å glede seg over den, å definere konsentrasjonsobjektet, definere konsentrasjonens område, se konsentrasjonens mål, praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]