Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.28–34. Sju tekster om å komme ut fra konsentrasjonen

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å komme ut fra konsentrasjonen, men ikke så god til å glede seg over den. En annen er god til å glede seg over konsentrasjonen, men ikke så god til å komme ut fra den. En tredje er ikke så god verken til å glede seg over konsentrasjonen eller til å komme ut fra den. En fjerde er god både til å glede seg over konsentrasjon og til å komme ut fra den. Av disse fire er han som er god både til å glede seg over konsentrasjonen og til å komme ut fra den, den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, … den edleste av disse fire.»

[Her følger seks tekster etter samme mønster basert på å komme ut fra konsentrasjonen sammenlignet med å definere konsentrasjonsobjektet, definere konsentrasjonens område, se konsentrasjonens mål, praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]