Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om personlighetsfaktorer

Samtaler om meditasjon

34.41–45. Fem tekster om konsentrasjonsobjektet

En gang da Mesteren var Savatthi, sa han:

«Det finnes fire slags mennesker som mediterer, munker. Hvilke fire? En av dem som mediterer, er god til å definere konsentrasjonsobjektet, men ikke så god til å definere konsentrasjonens område. En annen er god til å definere konsentrasjonens område, men ikke så god til å definere konsentrasjonsobjektet. En tredje er ikke så god verken til å definere konsentrasjonsområdet eller til å definere konsentrasjonsobjektet. En fjerde er god både til å definere konsentrasjonens område og til å definere konsentrasjonsobjektet. Av disse fire er han som er god både til å definere konsentrasjonens område og til å definere konsentrasjonsobjektet den fremste, den beste, ledende, den høyeste og den edleste.

Det er som når vi får melk fra kua, … den edleste av disse fire.»

[Her følger fire tekster etter samme mønster basert på å definere konsentrasjonsobjektet sammenlignet med å se konsentrasjonens mål, praktisere grundig konsentrasjon, praktisere kontinuerlig konsentrasjon og praktisere sunn konsentrasjon.]